La modalitat d'humanitats i ciències socials s'adreça a alumnes amb inquietuds relacionades amb els estudis lingüístics i literaris, la filosofia, les manifestacions culturals, les ciències socials, jurídiques, polítiques i econòmiques, la gestió i administració pública, la comunicació, les relacions públiques, la publicitat, el turisme i altres serveis d'oci.

Humanitats

Matèria obligatòria de modalitat

 • Llengua i Cultura Llatines I i II

Matèries de modalitat

 • Llengua i Cultura Gregues I i II
 • Història del Món Contemporani
 • Literatura Universal
 • Literatura Catalana
 • Literatura Castellana
 • Història de l’Art

Matèries optatives

 • Món Clàssic
 • Segona Llengua Estrangera (Alemany)
 • Funcionament de l’Empresa
 • Formació i Orientació Personal
 • Creació Literària
 • Problemàtiques Socials
 • Segona Llengua Estrangera (Francès)
 • Ciutadania, Política i Dret
 • Comunicació Audiovisual
 • Estada a l’Empresa
 • Població i Prosperitat
 • Pau, Justícia i Corresponsabilitat
 • Entorn sostenible
Ciències Socials

Matèria obligatòria de modalitat

 • Matemàtiques Aplicades a les Ciències Socials I i II

Matèries de modalitat

 • Economia
 • Història del Món Contemporani
 • Geografia
 • Empresa i Disseny de Models de Negoci
 • Literatura Catalana
 • Literatura Castellana
 • Història de l’Art

Matèries optatives

 • Món Clàssic
 • Segona llengua estrangera (alemany)
 • Funcionament de l’empresa
 • Formació i orientació personal
 • Creació literària
 • Problemàtiques socials
 • Segona llengua estrangera (francès)
 • Ciutadania, política i dret
 • Comunicació audiovisual
 • Estada a l’empresa
 • Població i Prosperitat
 • Pau, Justícia i Corresponsabilitat
 • Entorn sostenible
Matèries comunes
 • Llengua Catalana i Literatura
 • Llengua Castellana i Literatura
 • Llengua Estrangera
 • Educació Física
 • Filosofia
 • Història de la Filosofia
 • Història
 • Tutoria
 • Treball de Recerca
Batxillerats