La modalitat de ciències i tecnologia s’adreça a l’alumnat interessat per les ciències empíriques, les matemàtiques, els estudis relacionats amb continguts científicosanitaris, el món dels processos tecnològics i dels materials, aparells i màquines utilitzats en la producció de béns i de serveis.

L’alumnat que cursa aquesta modalitat pot familiaritzar-se amb els mètodes de treball i les tècniques científiques i tecnològiques que permeten un apropament rigorós i crític a la realitat humana: la física, la química, la biologia, les ciències de la terra i del medi ambient, les matemàtiques, el dibuix tècnic, l’electrotècnia i la tecnologia industrial.

Matèries de modalitat

 • Biologia
 • Física
 • Química
 • Ciències de la Terra i el Medi Ambient
 • Dibuix Tècnic
 • Tecnologia Industrial
 • Electrotècnia

Matèries específiques

 • Electrònica
 • Informàtica

Matèria comuna d'opció

 • Matemàtiques
Matèries comunes
 • Llengua Catalana i Literatura
 • Llengua Castellana i Literatura
 • Llengües Estrangeres
 • Educació Física
 • Filosofia
 • Història
 • Història de la Filosofia
 • Ciències del Món Contemporani
 • Tutoria
 • Treball de Recerca
Batxillerats