Aquesta web utilitza cookies pròpies i analítiques. Si segueixes navegant, estàs acceptant l'ús que fem d'aquestes. Pots canviar la configuració en qualsevol moment.

Aceptar Més informació

It was a shocking result at the time, given that Phillips had given the replica watches uk a pre-auction estimate of CHF 80,000 to 120,000.

London wird in Rot angezeigt, um die Greenwich Mean Time uhren replica hervorzuheben, die heute offiziell als koordinierte Weltzeit (UTC) bekannt ist.

Valors de l'Institut Ramon Berenguer IV - Amposta

El Projecte Educatiu de l’Institut Ramon Berenguer IV contribueix a desenvolupar en els alumnes i les alumnes les capacitats que els permetin:

 • Exercir en la ciutadania democràtica, des d’una perspectiva global, i adquirir una consciència cívica responsable.
 • Consolidar una maduresa personal i social que permeti els nostres alumnes actuar d’una manera responsable i autònoma i desenvolupar el seu esperit crític. Preveure i resoldre pacíficament els conflictes personals i també entre iguals, familiars i socials.
 • Fomentar la igualtat efectiva de drets i oportunitats entre homes i dones, analitzar i valorar críticament les desigualtats existents i impulsar la igualtat real i la no-discriminació de les persones amb discapacitat.
 • Refermar els hàbits de lectura, estudi i disciplina, com a condicions necessàries per a l’aprofitament eficaç de l’aprenentatge i com a mitjà de desenvolupament personal.
Institut Ramon Berenguer IV Amposta

 

Institut Ramon Berenguer IV Amposta
 • Dominar, tant en la seva expressió oral com escrita, la llengua catalana i la llengua castellana.
 • Comprendre amb eficàcia una o més llengües estrangeres i expressar-s’hi amb fluïdesa i correcció.
 • Usar amb solvència i responsabilitat les tecnologies de la informació i la comunicació.
 • Conèixer i valorar críticament les realitats del món contemporani, els seus antecedents històrics i els principals factors de la seva evolució. Participar de manera solidària en el desenvolupament i la millora del seu entorn social.
 • Accedir als coneixements científics i tecnològics fonamentals i dominar les habilitats bàsiques pròpies de cada estudi.
 • Comprendre els elements i procediments fonamentals de la investigació i dels mètodes científics.
 • Conèixer i valorar de manera crítica la contribució de la ciència i la tecnologia en el canvi de les condicions de vida, així com refermar la sensibilitat i el respecte vers el medi ambient.
 • Refermar l’esperit emprenedor amb actituds de creativitat, flexibilitat, iniciativa, treball en equip, confiança en si mateix i sentit crític.
 • Desenvolupar la sensibilitat artística i literària, així com el criteri estètic, com a fonts de formació i enriquiment cultural.

L'escola pretén formar persones autònomes, altruistes, creatives i coneixedores de les seves pròpies possibilitats. Participatives, solidàries, que s’estimin la pau i que se sentin identificades amb la llengua, la cultura, els costums i les aspiracions del país on viuen, Catalunya. Persones al mateix temps rigoroses i exigents en el treball, obertes als avenços i amb afany constant de millora.

No ho dubtis sol·licita informació!

Contacta amb nosaltres i et resoldrem qualsevol dubte que tinguis.