Nom de l'òrgan de contractació: Ins Ramon Berenguer IV
Adreça: Carrer Mestre Suñé, 1-37
Horari de registre: 9 a 14h
Horari d'Atenció: al Públic: 9 a 14h
Telèfon: 977701556
Fax: 977701132
email: iesramonberenguer.org

Licitacions
Adjudicacions anteriors