Bases del concurs:

Què cal fer? Cal endevinar l'enigma plantejat mensualment pel departament de matemàtiques de l’institut Ramon Berenguer IV d’Amposta i enviar-la segons les condicions establertes a continuació.

Com cal fer-ho? Només s’hi pot participar a través de la pàgina web de l’Institut Ramon Berenguer IV.Únicament s'admet una sola resposta (la primera) per cada un dels enigmes proposats.

Quan cal fer-ho? El període hàbil de participació comença quan es publica a la web del centre i s’acaba al canviar la pregunta.

Qui pot participar-hi? Poden participar-hi tots els alumnes que estiguin matriculats a l’institut Ramon Berenguer IV d’Amposta.

Qui pot guanyar els premis? Opten als premis tots els usuaris que hagin contestat correctament l’enigma dins el període habilitat per fer-ho.

Puntuacions? Cada resposta correcta a L’enigma dona punts segons l’ordre de resposta. El primer encertant de cada nivell obté 50 punts, el segon 49 i així successivament fins al participant número cinquanta.

Establim aquests tres nivells:
Primer i segon d’ESO,
Tercer i quart d’ESO i
Batxillerat i cicles formatius.

Al final del trimestre sumarem les puntuacions que ha obtingut cada participant. Guanyaran premis el que hagi obtingut més punts de cada nivell.

Qui n'arbitra les incidències? Els membres del departament de matemàtiques resoldran qualsevol conflicte que pugui sorgir. Les seves decisions seran inapel·lables. Tots els dubtes, reclamacions i consultes seran atesos a través del correu [email protected]

Premis i premiats: Els premis són una calculadora científica per trimestre i per cada nivell.

El nom dels premiats es comunicarà a través del web de l’institut.

El premi aconseguit no es podrà canviar per cap altre premi ni pel seu valor en diners.

Acceptació de les bases: La participació a aquest concurs implica, per si mateixa, l'acceptació d'aquestes bases. L'incompliment d'aquestes per part del concursant en comportarà l'exclusió.

Tractament de les dades. Dret d’ús d’imatge i veu, i dades de caràcter personal: El fet de participar en aquest concurs implica el consentiment per a l’ús del nom i cognoms, la difusió de la imatge dels guanyadors i la reproducció de la veu de tots els participants amb finalitats divulgatives i publicitàries.

El centre informa que les dades dels participants s'inclouran en un fitxer de dades de caràcter personal i s'utilitzaran amb la finalitat de poder gestionar aquesta acció de participació i lliurar el premi objecte del concurs. Una vegada finalitzat el concurs i entregat el premi, el centre no es quedarà amb cap dada de caràcter personal dels participants.