La modalitat d’arts s’organitza en dues vies, una referida a arts plàstiques, disseny i imatge, i l’altra a arts escèniques, música i dansa.

La via d’arts plàstiques, disseny i imatge s’adreça a tot l’alumnat interessat en les arts plàstiques, les arts visuals o el disseny, al qual ofereix estudis destinats a l’afinament de la sensibilitat, la formació de criteri estètic i l’ensenyament de les destreses necessàries per a la realització efectiva d’obres d’art i de disseny.

La via d’arts escèniques, música i dansa s’adreça a tot l’alumnat interessat en les arts escèniques, l’anàlisi musical, la història de la música i de la dansa, la cultura audiovisual, la literatura, etc., al qual ofereix estudis destinats a l’afinament de la sensibilitat, l’expressivitat corporal i la creativitat necessàries per a la comunicació escènica, el discurs musical i la dansa.

Matèries de modalitat

 • Cultura Audiovisual
 • Dibuix Artístic
 • Dibuix Tècnic
 • Disseny
 • Volum

Matèries específiques

 • Tècniques d'Expressió Gràfico-Plàstica

Matèria comuna d'opció

 • Història i Fonaments de les Arts I i II

Doble titulació: Modalitat d’Arts i CFGM d’arts plàstiques i disseny d’Assistència al Producte Gràfic Imprès

Centres: Institut Ramon Berenguer IV i Escola d’Art ESARDI d’Amposta.

Aquesta doble titulació permet l'obtenció de dues titulacions de la següent forma: la de batxiller en tres cursos acadèmics i la del cicle de grau mitjà d'arts plàstiques i disseny en els dos primers d'aquests tres cursos.

Per poder optar a aquesta titulació doble s'ha d'estar en possessió del títol d'ESO o equivalent i haver superat la prova específica d'accés als cicles formatius de grau mitjà d'arts plàstiques i disseny.

Es tracta de fer el batxillerat d'arts en tres anys en comptes d'en dos, alhora que es cursa el cicle formatiu de grau mitjà d'arts plàstiques i disseny. Al primer curs els alumnes fan 30 hores setmanals; al segon, 28 hores i al tercer, 26 hores setmanals.

Durant el primer curs dels tres que dura aquesta titulació doble es fa una part del primer curs del batxillerat estàndard de 2 anys i el primer del cicle formatiu de grau mitjà d'arts plàstiques i disseny.

En el segon curs es realitza la part que falta del primer curs del batxillerat estàndard de 2 anys, que, un cop superada, equival al primer curs d'un batxillerat estàndard de 2 anys, i el segon i últim del cicle formatiu de grau mitjà d'arts plàstiques i disseny.

Al tercer curs només es fa l'últim any que resta del batxillerat, que equival al segon curs del batxillerat estàndard de 2 anys.

Matèries comunes
 • Llengua Catalana i Literatura
 • Llengua Castellana i Literatura
 • Llengües Estrangeres
 • Educació Física
 • Filosofia
 • Història
 • Història de la Filosofia
 • Ciències del Món Contemporani
 • Tutoria
 • Treball de Recerca
Batxillerats