La modalitat d’arts s’organitza en dues vies, una referida a arts plàstiques, disseny i imatge, i l’altra a arts escèniques, música i dansa.

La via d’arts plàstiques, disseny i imatge s’adreça a tot l’alumnat interessat en les arts plàstiques, les arts visuals o el disseny, al qual ofereix estudis destinats a l’afinament de la sensibilitat, la formació de criteri estètic i l’ensenyament de les destreses necessàries per a la realització efectiva d’obres d’art i de disseny.

La via d’arts escèniques, música i dansa s’adreça a tot l’alumnat interessat en les arts escèniques, l’anàlisi musical, la història de la música i de la dansa, la cultura audiovisual, la literatura, etc., al qual ofereix estudis destinats a l’afinament de la sensibilitat, l’expressivitat corporal i la creativitat necessàries per a la comunicació escènica, el discurs musical i la dansa.

Matèries de modalitat

 • Cultura Audiovisual
 • Dibuix Artístic
 • Dibuix Tècnic
 • Disseny
 • Volum

Matèries específiques

 • Tècniques d'Expressió Gràfico-Plàstica

Matèria comuna d'opció

 • Història i Fonaments de les Arts I i II
Matèries comunes
 • Llengua Catalana i Literatura
 • Llengua Castellana i Literatura
 • Llengües Estrangeres
 • Educació Física
 • Filosofia
 • Història
 • Història de la Filosofia
 • Ciències del Món Contemporani
 • Tutoria
 • Treball de Recerca
Batxillerats