Aquesta web utilitza cookies pròpies i analítiques. Si segueixes navegant, estàs acceptant l'ús que fem d'aquestes. Pots canviar la configuració en qualsevol moment.

Aceptar Més informació

Preinscripció i matrícula

Preinscripció i matrícula E.S.O.

Preinscripció:
Documentació a presentar es pot presentar fins el 26/03/2021.
Recomanacions:

Com has de fer la preinscripció escolar en línia?

Terminis:
 • 19/04/2021: Publicació de la llista de sol·licituds amb la puntuació provisional.
 • 20/04/2021 al 26/04/2021: Termini de reclamacions de la puntuació provisional. Utilitzant l’eina electrònica per adjuntar les reclamacions.
 • 30/04/2021: Publicació de la llista amb la puntuació, resoltes les reclamacions.
 • 07/05/2021: Publicació de la llista ordenada.
 • 07/06/2021: Publicació de les llistes d’admesos i la llista d’espera.
Matrícula:
 • 14/06/2021 al 18/06/2021 (ambdós inclosos): Període de matrícula.
Més informació:

Preinscripció i matrícula Batxillerat

Per informació sobre estudis, modalitats, matèries de Batxillerat, ens podeu adreçar un correu al contacte de la pàgina web del centre https://www.iesramonberenguer.org/contactar.php

La presentació de la sol·licitud ha de fer-se electrònicament. No s’accepten sol·licituds en paper.

Hi ha 3 possibilitats:

1.- PRESENTAR SOL·LICITUD EN SUPORT ELECTRÒNIC

És el mètode aconsellat. Necessitareu:

 • Un sistema d’identificació ( exemples: el vostre Certificat electrònic, o eDNI, o idCAT mòbil )
 • L’IDALU de l’alumne.

Si teniu algun dubte, ens podeu trucar.

El tràmit acaba amb l’enviament del formulari i NO S’HA DE PRESENTAR CAP CÒPIA AL CENTRE NI DOCUMENTACIÓ IDENTIFICATIVA. Només en el cas que no es pugui recuperar la nota o validar els criteris al·legats, cal enviar per correu electrònic la documentació acreditativa al centre demanat en primera opció.

ACCÉS: *(disponible del 27 de maig al 3 de juny)

 • Un cop s'hi accedeix, anar a "Pas 1", "Per internet", triar "Sol·licitud electrònica","Vés-hi"

 

2.- SOL·LICITUD EN SUPORT INFORMÀTIC

Únicament en casos que no sigui possible la presentació de la sol·licitud electrònica ( Per que no tenen cap sistema d’identificació electrònica, o alumnes de fora de Catalunya, o alumnes no escolaritzats els darrers 4 cursos).

Un cop emplenada i enviada la sol·licitud, caldrà enviar el document que genera l’aplicació junt amb la documentació escanejada o fotografiada per mail al centre triat en primera opció.

Documentació a adjuntar a la sol·licitud en cas de sol·licitud en suport informàtic:

Documentació identificativa:

Major d’edat:

DNI / NIE / Tarja de residència

TSI (Tarja Sanitària Individual)

Menor d’edat:

DNI alumne i del Pare/Mare o Tutor

TSI (Tarja Sanitària Individual)

Llibre de família

Documentació a efectes de baremació:

Certificat acadèmic nota mitja numèrica ESO

Si encara l’està cursant: Certificat nota mitjana de 1, 2, 3 ESO

Per 2n. curs: Últim butlletí de notes de 1r. Curs amb la mitjana.

No cal adjuntar certificació acadèmica si s’ha finalitzat l’ESO a partir del curs 2017-18 o si es cursa actualment el 4t d’ESO (s’obtindrà de les bases de dades del Departament d’Educació). Si no s’ha pogut obtenir, caldrà presentar-la abans de finalitzar el període de reclamació.

ACCÉS: *(disponible del 27 de maig al 3 de juny)

 • Un cop s'hi accedeix, anar a "Pas 1", "Per internet", triar,”Sol·licitud”,"Vés-hi"
 • Un cop emplenada i enviada la sol·licitud, enviar el document generat junt amb la documentació al mail e3000329@xtec.cat , especificant a l’assumpte del correu “Documentació preinscripció BAT+ nom i cognoms de la persona.

 

3.- ATENCIÓ PRESENCIAL EN EL CENTRE

El centre prestarà atenció personalitzada, mitjans informàtics i assessorament a les persones que tinguin dificultats per a la realització de les gestions de forma telemàtica.

Cal preveure portar la documentació identificativa i de baremació.

Recomanacions: ha de venir el menor número possible de persones a fer les gestions (preferiblement, 1), amb mesures de protecció personal (mascareta, guants i bolígraf). En el cas de grups d’especial vulnerabilitat o que presentin símptomes, poden autoritzar per escrit a una altra persona per fer els tràmits.

Caldrà sol·licitar cita prèvia trucant al telèfon 977 701556, en horari de 9 a 13:30 hores, a partir del dia 27 de maig.

 

4.-MATRÍCULA BATXILLERAT

Del 8 al 14 de juliol. Rebreu un correu personalitzat.

 

TERMINIS:

http://queestudiar.gencat.cat/ca/preinscripcio/estudis/batxillerat/calendari/

CRITERIS DE BAREMACIÓ:

http://queestudiar.gencat.cat/ca/preinscripcio/estudis/batxillerat/documentacio/

Llistes publicades:

Preinscripció i matrícula cicles formatius de grau mitjà

La presentació de la sol·licitud ha de fer-se electrònicament. No s’accepten sol·licituds en paper.

Hi han 3 possibilitats:

1.- PRESENTAR SOL·LICITUD EN SUPORT ELECTRÒNIC

És el mètode aconsellat. Necessitareu:

 • Un sistema d’identificació ( exemples: el vostre Certificat electrònic, o eDNI, o idCAT mòbil )
 • L’IDALU de l’alumne.

Si teniu algun dubte, ens podeu trucar.

El tràmit acaba amb l’enviament del formulari i NO S’HA DE PRESENTAR CAP CÒPIA AL CENTRE NI DOCUMENTACIÓ IDENTIFICATIVA.Només en els cas que no es pugui recuperar la nota o validar els criteris al·legats, cal enviar per correu electrònic la documentació acreditativa al centre demanat en primera opció.

ACCÉS: *(disponible del 2 al 8 de juny)

 • Un cop s'hi accedeix, anar a "Pas 1", "Per internet", triar "Sol·licitud electrònica","Vés-hi"

 

2.- SOL·LICITUD EN SUPORT INFORMÀTIC

Únicament en casos que no sigui possible la presentació de la sol·licitud electrònica ( Per que no tenen cap sistema d’identificació electrònica, o alumnes de fora de Catalunya, o alumnes no escolaritzats els darrers 4 cursos).

Un cop emplenada i enviada la sol·licitud, caldrà enviar el document que genera l’aplicació junt amb la documentació escanejada o fotografiada per mail al centre triat en primera opció.

Documentació a adjuntar a la sol·licitud només en cas de sol·licitud en suport informàtic

Documentació identificativa:

Major d’edat:

DNI / NIE / Tarja de residència

TSI (Tarja Sanitària Individual)

Menor d’edat:

DNI alumne i del Pare/Mare o Tutor

TSI (Tarja Sanitària Individual)

Llibre de família

Documentació a efectes de baremació:

Certificat acadèmic nota mitja numèrica ESO

Si encara l’està cursant: certificat nota mitjana de 1, 2, 3 ESO

Certificat prova d’accés (no cal certificat si està superada a partir del 2011 i consta a la base de dades del Departament d’Educació)

Per 2n. curs: Últim butlletí de notes de 1r. Curs amb la mitjana.

No cal adjuntar certificació acadèmica si s’ha finalitzat l’ESO a partir del curs 2017-18 o si es cursa actualment el 4t d’ESO (s’obtindrà de les bases de dades del Departament d’Educació). Si no s’ha pogut obtenir, caldrà presentar-lo abans de finalitzar el període de reclamació.

ACCÉS: *(disponible del 2 al 8 de juny)

 • Un cop s'hi accedeix, anar a "Pas 1", "Per internet", triar,”Sol·licitud”,"Vés-hi"
 • Un cop emplenada i enviada la sol·licitud, enviar el document generat i la documentació escanejada al mail e3000329@xtec.cat , especificant a l’assumpte del correu “Documentació preinscripció CFGM + nom i cognoms de la persona”.

 

3.- ATENCIÓ PRESENCIAL EN EL CENTRE

El centre prestarà atenció personalitzada, mitjans informàtics i assessorament a les persones que tinguin dificultats per a la realització de les gestions de forma telemàtica.

Cal preveure portar la documentació identificativa i de baremació.

Recomanacions: ha de venir el menor número possible de persones a fer les gestions (preferiblement, 1), amb mesures de protecció personal (mascareta, guants i bolígraf). En el cas de grups d’especial vulnerabilitat o que presentin símptomes, poden autoritzar per escrit a una altra persona per fer els tràmits.

Caldrà sol·licitar cita prèvia trucant al telèfon 977 701556, en horari de 9 a 13:30 hores, a partir del dia 2 de juny.

 

TERMINIS:

http://queestudiar.gencat.cat/ca/preinscripcio/estudis/fp-gm/calendari/

CRITERIS DE BAREMACIÓ:

http://queestudiar.gencat.cat/ca/preinscripcio/estudis/fp-gm/documentacio/

Llistes publicades:

Preinscripció i matrícula cicles formatius de grau superior

La presentació de la sol·licitud ha de fer-se electrònicament. No s’accepten sol·licituds en paper.

Hi han 3 possibilitats:

1.- PRESENTAR SOL·LICITUD EN SUPORT ELECTRÒNIC

És el mètode aconsellat. Necessitareu:

 • Un sistema d’identificació ( exemples: el vostre Certificat electrònic, o eDNI, o idCAT mòbil)
 • L’IDALU de l’alumne.

Si teniu algun dubte, ens podeu trucar.

El tràmit acaba amb l’enviament del formulari i NO S’HA DE PRESENTAR CAP CÒPIA AL CENTRE NI DOCUMENTACIÓ IDENTIFICATIVA.Només en els cas que no es pugui recuperar la nota o validar els criteris al·legats, cal enviar per correu electrònic la documentació acreditativa al centre demanat en primera opció.

ACCÉS: *(disponible del 10 al 17 de juny)

 • Un cop s'hi accedeix, anar a "Pas 1", "Per internet", triar "Sol·licitud electrònica","Vés-hi"

 

2.- SOL·LICITUD EN SUPORT INFORMÀTIC

Únicament en casos que no sigui possible la presentació de la sol·licitud electrònica ( Per que no tenen cap sistema d’identificació electrònica, o alumnes de fora de Catalunya, o alumnes que la seva última escolarització va ser anterior al curs 15/16).

Un cop emplenada i enviada la sol·licitud, caldrà enviar el document que genera l’aplicació junt amb la documentació escanejada o fotografiada per mail al centre triat en primera opció.

Documentació a adjuntar a la sol·licitud només en cas de sol·licitud en suport informàtic

Documentació identificativa:

Major d’edat:

DNI / NIE / Tarja de residència

TSI (Tarja Sanitària Individual)

Documentació a efectes de baremació:

Certificat de la prova d’accés (no cal presentar si obtingut a partir del 2011)

Certificat nota mitjana Batxillerat (no cal presentar si obtingut des del 2016-17)

Certificat nota mitjana Cicle Formatiu de Grau Mitjà (no cal presentar si obtingut des del 2016-17)

Certificat nota mitja d’altres estudis que hi donin accés (COU, BUP, CFGS, FP2..)

Si aquesta informació no ha pogut obtenir-se de les bases de dades d’Educació, s’haurà d’acreditar documentalment la qualificació obtinguda abans del període de reclamació.

Els alumnes pendents d’avaluació extraordinària de batxillerat o cicle formatiu han de presentar certificat de qualificació abans del període de reclamació.

ACCÉS: *(disponible del 10 al 17 de juny)

 • Un cop s'hi accedeix, anar a "Pas 1", "Per internet", triar,”Sol·licitud amb suport informàtic”,"Vés-hi"
 • Un cop emplenada i enviada la sol·licitud, enviar el document generat i la documentació escanejada al mail e3000329@xtec.cat , especificant a l’assumpte del correu “Documentació preinscripció CFGS + nom i cognoms de la persona”.

 

3.- ATENCIÓ PRESENCIAL EN EL CENTRE

El centre prestarà atenció personalitzada, mitjans informàtics i assessorament a les persones que tinguin dificultats per a la realització de les gestions de forma telemàtica.

Cal preveure portar la documentació identificativa i de baremació.

Recomanacions: ha de venir el menor número possible de persones a fer les gestions (preferiblement, 1), amb mesures de protecció personal (mascareta, guants i bolígraf). En el cas de grups d’especial vulnerabilitat o que presentin símptomes, poden autoritzar per escrit a una altra persona per fer els tràmits.

Caldrà sol·licitar cita prèvia trucant al telèfon 977 701556, en horari de 9 a 13:30 hores, a partir del dia 10 de juny.

 

TERMINIS:
http://queestudiar.gencat.cat/ca/preinscripcio/estudis/fp-gs/calendari/
CRITERIS DE BAREMACIÓ:
http://queestudiar.gencat.cat/ca/preinscripcio/estudis/fp-gs/documentacio/
Llistes publicades:
No ho dubtis sol·licita informació!

Contacta amb nosaltres i et resoldrem qualsevol dubte que tinguis.