Programa internacional Erasmus+

Erasmus+ és el programa de la Comissió Europea per educació, formació, joventut i esport. El programa és la resposta de la UE als reptes socioeconòmics actuals. Es tracta d'una estratègia coordinada per al creixement i l'ocupació, anomenada Europa 2020, de la qual l'educació i la formació en són una part integral. La inversió en educació i formació es considera clau per al desenvolupament del potencial personal, l'adquisició de noves habilitats i l'increment de les perspectives laborals.

El programa dóna suport a tres accions principals:

  • Acció clau 1 (KA1) - Oportunitats de formació per a individus, dins i fora la UE: estudi i formació, pràctiques, desenvolupament docent i professional i activitats no formals per a joves, com voluntariat. Els europeus tindran l'opció d'estudiar, formar-se o ensenyar en institucions d'educació superior d'arreu del món, i els estudiants i professionals no-europeus tindran més oportunitats per estudiar, ensenyar i aprendre a Europa.
  • Acció clau 2 (KA2) - Cooperació institucional entre institucions educatives, organitzacions per la joventut, empreses, autoritats locals i regionals i ONGs, per promoure el desenvolupament i la implementació de pràctiques innovadores en educació, formació, activitats per a joves, i per promoure l'ocupabilitat, la creativitat i l'emprenedoria.
  • Acció clau 3 (KA3) - Suport a la reforma de les polítiques dels Estats Membres i a la cooperació amb països de fora de la Unió Europea. Aquest suport comporta la posada en pràctica d'eines de transparència, la realització d'estudis transnacionals i el suport a plans d'acció específics com el de Bolonya (ensenyament superior) i el de Copenhaguen (ensenyament i formació professionals).

El centre participa en el Programa Acció clau 2 (KA2)

Títol i contingut del Projecte

El títol del nostre projecte és Let’s Save the Life on our Planet i hi participen cinc països europeus: Eslovàquia, Grècia, Turquia, Itàlia i Espanya. El país coordinador del Projecte és Eslovàquia.

El projecte pretén conscienciar l’alumnat i la societat de la importància de les nostres accions diàries en el món en què vivim i motivar-los a aportar solucions i actuacions per frenar l’impacte negatiu d’aquestes.

El Projecte té una durada de dos anys i està adreçat a l’alumnat que el curs 2015-16 cursen 2n d’ESO. Els principals eixos de treball són del currículum de les Ciències Naturals i Socials i s’imparteixen en anglès:

  • The Universe
  • Global Problems
  • Protections of the environament
  • Relationships (nature, wild animals, pets, people, body and Health)
  • Life in the past.
Programa internacional Erasmus+