Centres Formadors

L'Institut Ramon Berenguer IV participa del Programa d'Innovació de Centres Formadors. Aquest Programa té com a objectiu formar els futurs docents, donant rellevància tant a la identitat del centre formador com a la funció professionalitzadora de la tasca docent i mentora, en estreta col·laboració amb la institució universitària.

Accedir