Centres Formadors

ACOLLIDA D'ESTUDIANTS EN PRÂCTIQUES CURS 2021-2022

Us convoquem dilluns 22 de novembre a les 9.30hores al vestíbul de l'Institut Ramon Berenguer IV. Heu de demanar per la Coordinadora de pràctiques al centre, Begoña Adell Sancho.

L'Institut Ramon Berenguer IV participa del Programa d'Innovació de Centres Formadors. Aquest Programa té com a objectiu formar els futurs docents, donant rellevància tant a la identitat del centre formador com a la funció professionalitzadora de la tasca docent i mentora, en estreta col·laboració amb la institució universitària.

Accedir