La Xarxa CB està formada per un equip de docents que desenvolupen el treball per competències al nostre centre, elaborem instruments de suport per orientar els processos de reflexió i la gestió del currículum per competències bàsiques i compartim processos d'autoavaluació.

Curs 2011 - 2012

Durant aquest curs vam treballar com fer activitats, tasques, exàmens més competencials

En aquest enllaç et pots descarregar algunes de les tasques

Curs 2012 - 2013

Durant aquest curs vam estar analitzant els nous documents de les CB, concretament la competència matemàtica des de totes les àrees

Xarxa CB | Institut Ramon Berenguer IV

Curs 2014 - 2015

El treball en xarxa. Una eina per aprendre entre iguals.

L'Institut Ramon Berenguer IV presenta el portfoli de l'aula d'acollida.

Fes clic aquí per a més informació