Aquesta modalitat s'adreça a l'alumnat interessat en desenvolupar capacitats pròpies de diferents camps científics i culturals per perfilar el seu itinerari formatiu i professional. És un batxillerat més obert i està en fase pilot

Matèria obligatòria de modalitat

 • Matemàtiques Generals
 • Ciències Generals

Matèries de modalitat

 • Economia, Emprenedoria i Activitat Empresarial
 • Història del Món Contemporani
 • Moviments Culturals i Artístics
 • Geografia

Matèries optatives

 • Món Clàssic
 • Segona Llengua Estrangera (Alemany)
 • Funcionament de l’Empresa
 • Formació i Orientació Personal
 • Creació Literària
 • Problemàtiques Socials
 • Segona Llengua Estrangera (francès)
 • Ciutadania, Política i Dret
 • Comunicació Audiovisual
 • Estada a l’Empresa
 • Població i Prosperitat
 • Pau, Justícia i Corresponsabilitat
 • Entorn sostenible
Matèries comunes
 • Llengua Catalana i Literatura
 • Llengua Castellana i Literatura
 • Llengua Estrangera
 • Educació Física
 • Filosofia
 • Història de la Filosofia
 • Història
 • Tutoria
 • Treball de Recerca
Batxillerats