D’acord amb el Reial decret 769/2014, de 12 de setembre, pel qual s'estableix el títol de tècnic superior en higiene bucodental i se'n fixen els ensenyaments mínims, la competència general d’aquest títol consisteix en promoure la salut bucodental de les persones i de la comunitat, mitjançant el desenvolupament d’activitats preventives i tècnico-assistencials que inclouen l’exploració, l’avaluació, la promoció i la realització de tècniques odontològiques amb col·laboració amb l’odontòleg o metge estomatòleg. Com a membre d’un equip de salut bucodental realitzarà la seva activitat professional amb criteris de qualitat, seguretat i optimització de recursos.

Tríptic Higiene Bucodental

Més informació:
Cicles formatius