El Cicle Formatiu de Cures Auxiliars d’Infermeria és fruit d’un conveni entre el Departament d’Ensenyament i l’Hospital Comarcal d’Amposta, de manera que les classes pràctiques es duen a terme a l’Hospital.

D’acord amb el Decret 203/1997, de 30 de juliol, és competència general d’aquest tècnic proporcionar cures auxiliars al pacient i actuar sobre les condicions sanitàries del seu entorn: com a membre d’un equip d’infermeria en els centres sanitaris d’atenció especialitzada i d’atenció primària, sota la dependència del diplomat d’infermeria i també, com a membre d’un equip de salut, sota la supervisió corresponent.

Les competències i realitzacions més rellevants que ha de manifestar el professional són:

  • Preparar els materials i processar la informació de la consulta/unitat en les àrees de la seva competència.
  • Aplicar cures auxiliars d’infermeria.
  • Tenir cura de les condicions sanitàries de l’entorn del pacient i del material/instrumental sanitari utilitzat en les diferents consultes/unitats/serveis.
  • Col·laborar en la prestació de cures psíquiques al pacient, realitzant, al seu nivell, l’aplicació de tècniques de recolzament psicològic i d’educació sanitària.
  • Realitzar tasques d’instrumentació en equips de salut bucodental.

Tríptic Cures Auxiliars d'Infermeria

Més informació:
Cicles formatius