El Departament d’Ensenyament impulsa i prioritza els acords de coresponsabilitat amb els centres educatius, amb la finalitat de:

  • Potenciar l’autonomia dels centres
  • Donar suport als objectius del Projecte de Direcció
  • Fomentar el lideratge fort i distribuït de la direcció i de l’equip directiu

Els acords de coresponsabilitat es signen amb centres que desenvolupen estratègies orientades a assegurar l'equitat i a millorar els resultats educatius en entorns de característiques socioeconòmiques i culturals desafavorides o singulars, així com a prevenir l'abandona- ment primerenc de l'educació i la formació. També amb aquells centres que desenvolupen projectes d'excel•lència educativa que aporten experiències de qualitat al sistema educatiu.

Els objectius de millora, vinculats als objectius del projecte de direcció i als objectius del Departament d’Ensenyament són:

  • Millorar els resultats educatius
  • Millorar la cohesió social.